De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. SolarChamp aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden noch voor aan deze website gekoppelde bestanden of websites.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.