Btw teruggave zonnepanelen

VOORWAARDEN BTW-TERUGGAVE
1. U bent (als persoon) géén ondernemer voor de btw.
a Heeft u een eenmanszaak en moet u aangifte omzetbelasting doen? Dan is het
niet verstandig om de btw terug te vorderen
b (Recent) gestopt met ondernemen? Wellicht doet u of uw boekhouder nog
steeds “0 aangiften”. In dat geval bent u wél ondernemer voor de btw.
c Heeft u inkomsten belast met btw uit verhuur van een (vakantie)woning? Dan
bent u ook ondernemer voor de btw.
Oplossing: U kunt de btw terugvorderen op andermans naam, bijvoorbeeld uw partner.
2. De tenaamstelling van het energiecontract moet overeenkomen met die van de
zonnepanelenfactuur.
3. Als het energiecontract moet worden aangepast, bv omdat deze op naam staat van
iemand met een eenmanszaak, dan moet dit gebeuren vóór de datum van de factuur.
4. U heeft géén zakelijk energiecontract (geen bedrijfsnaam vermeld op de poststukken).
5. Aanmelding geschiedt uiterlijk op 1 mei volgend op het jaar van aanschaf. Indien u
aanmelding later bij ons binnenkomt is de kans groot dat het alsnog lukt maar we
kunnen daar dan geen succesgarantie op geven.
MEEST GESTELDE VRAGEN
1. Welk bedrag krijgt u terug?
U kunt vrijwel het gehele btw-bedrag, vermeld op uw zonnepanelenfactuur, terugkrijgen. De
Belastingdienst houdt op het, door u te ontvangen, btw-bedrag een zogenoemd forfait-bedrag
in. Voor iedere 1.000Wp aan vermogen staat een forfait-bedrag van € 20,-.
Heeft u geïntegreerde zonnepanelen of heeft u een systeem van meer dan 10.000Wp? Dan wordt
een andere verdeelsleutel gebruikt. Hierover leest u meer in onze uitgebreide brochure.
2. Hoelang duurt het voordat u het btw-bedrag ontvangt?
Dit duurt, afhankelijk van de maand waarin de zonnepanelenfactuur is opgesteld en de drukte
bij de Belastingdienst 4 tot 6 maanden. Tijdens het traject informeren we u over de (verwachte)
duur van uw persoonlijke btw-teruggaaftraject.

3. Vrijstelling BTW plicht (nieuwe KOR/OVOB) geldt voor minstens 3 jaar
Om de btw over uw zonnepanelen terug te vorderen moet u worden aangemeld als
ondernemer. Omdat uw “onderneming”, waarmee u opgewekte stroom verkoopt aan uw
energieleverancier en u zelf, minder omzet maakt dan € 20.000,- kunnen wij voor u de “Omzet
gerelateerde Vrijstelling van Omzetbelasting” aanvragen, ofwel de OVOB. Hiermee voorkomen
we dat u in de jaren na aanschaf ook btw moet betalen over de opgewekte stroom. De OVOB
gaat in vanaf het jaar dat volgt op het jaar van aanschaf en duurt tenminste 3 jaar. Hierover
leest u alles wat u moet weten in onze uitgebreide brochure.
4. U krijgt in de 3 jaar na aanschaf géén btw terug over een 2e set zonnepanelen
Tijdens de periode dat u aanspraak maakt op de OVOB (de 3 jaar na aanschaf) is het niet
meer mogelijk om over een tweede set zonnepanelen btw terug te vorderen. Dit kan overigens
wel als u de tweede set aanschaft in hetzelfde jaar als de eerste set. Na 4 tot 6 jaar kan dit wel
maar is het minder gunstig. Hierover leest u meer in onze uitgebreide versie.
Oplossing: U kunt de btw over een 2e set zonnepanelen wel terugvorderen op naam van
bijvoorbeeld uw partner, mits deze persoon voldoet aan de eerder genoemde voorwaarden.
5. Factuurbedrag inclusief btw hoger dan €14.404,-?
Zo ja, dan zal in de 4 jaar, volgend op het jaar van aanschaf, ieder jaar 20% van het totale btwbedrag
op de zonnepanelenfactuur terugbetaald moeten worden. Er is echter een gunstiger
alternatief, neemt u in dit geval contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!
6. OVOB ook mogelijk voor: Stichtingen, VvE’s, Instellingen en Verenigingen
Vanaf 2020 kunnen ook Stichtingen, Bv’s, Instellingen en Verenigingen aanspraak maken op
de OVOB. Dit betekent dat de btw-teruggave over zonnepanelen ook voor hen gunstig kan zijn
(niet altijd). Hierover leest u meer in onze uitgebreide brochure.

 

1 product

per pagina
Van hoog naar laag sorteren

1 product

per pagina
Van hoog naar laag sorteren